Quiz. Որքա՞ն լավ եք հիշում ամենանշանակալից տրանսֆերները

Ֆուտբոլում եղել են բազում հիշարժան տրանսֆերներ:

Մեր հերթական Quiz-ի շրջանակում առանձնացրել ենք դրանցից մի քանիսը և հարցեր պատրաստել ձեզ համար:

Ստուգեք ձեր գիտելիքները` անցնելով այն.